"Ik wil beelden maken die nog niet gezien zijn, en volstrekt mijn eigen stempel drukken als graficus en illustrator."

dinsdag 2 mei 2017

Jaarthema 'Sprookjes': resultaten semester twee

...En de kogel is eindelijk door de kerk! Vol trots kan ik meedelen dat onze tekenschool vanaf volgend schooljaar officieel (en voor het eerst) zal uitbreiden. Dit houdt concreet in dat we dan met twee verschillende groepen zullen werken, namelijk van het eerste t.e.m. het derde leerjaar en van het vierde t.e.m. het zesde leerjaar.
Het geeft ons de mogelijkheid om de wachtlijst weg te werken én om sowieso tien extra leerlingen te laten inschrijven. Blijft het aantal stijgen in de nabije toekomst, dan kunnen we alsnog een extra leerkracht inschakelen. Maar dat zijn zorgen voor morgen...

Laten we eerst eens in vogelvlucht bekijken wat onze leerlingen zoal gemaakt hebben, en dat is heel wat! Mijns inziens is dit productief zelfs één van de betere jaren. We zijn nog steeds bezig rond het jaarthema 'Sprookjes'. We zetten enkele bekende sprookjes in het voetlicht (onze kapstokken), en verder besteden we ook aandacht aan de traditionele thema's en feesten zoals Halloween, Kerstmis, Pasen, Carnaval,...

Dit schooljaar hebben we ons aanbod nóg meer uitgebreid, en zijn we wat experimenteler te werk gegaan. Mét veel aandacht voor milieuvriendelijke materialen, en het leuke is dat je de meeste opdrachten ook nadien gewoon thuis kunt uitvoeren.
Vandaar dat ik een tijd geleden een aparte post heb besteed aan de 'coladruktechniek'. Dit is een magische vlakdruktechniek, waarbij de aangebrachte tekening letterlijk even verdwijnt en dan langzaam weer verschijnt. Hocus pocus pats.
MAAR we hebben dit semester nog zo véél meer gemaakt en vooral 'geleerd', en dat in een beperkte reeks van 'amper' 19 lessen.
We zijn bijvoorbeeld het nieuwe jaar gestart met een oefening rond het toepassen van éénpuntsperspectief: aquariums met vissen voor de oudere kinderen en flatgebouwen voor de jongste kinderen.
Een attitudelesje tussendoor van mijzelf: 'Hoe knip ik het beste een afbeelding uit die bestaat uit veel hoekjes en kantjes?' is altijd mooi meegenomen. Soms moet men klassikaal ingrijpen als dat nodig is!
Tijdens een andere les hebben de leerlingen fijne, sprookjesachtige fabeldieren en fantasiewezens bedacht en getekend.

Een ander hoogtepunt in de reeks was onze heuse 'tulbandenwedstrijd', die wij hebben georganiseerd rond het thema 'Carnaval'. De tulband verwijst (net als de wonderlampen) naar het sprookje van 'Aladdin', namelijk naar de sultan.
Iedere leerling heeft zijn of haar eigen tulband gemaakt, waarbij het vooral erg belangrijk was dat iedereen iets bedacht dat een ander zeker niet had. Op deze manier wordt de uniciteit van de werkjes bewaard. Iedereen moest bij aanvang (en klassikaal) verplicht een diamant tekenen, maar verder waren onze leerlingen vrij in hun ontwerp. Vervolgens nam er een fotoshoot plaats, was de wedstrijd geopend en kon iedereen gedurende een volle week zijn of haar favoriet(en) liken.
De drie leerlingen met de meeste likes kregen een kleine attentie. Een mooie manier om onze tekenschool bekend te maken bij een ruimer publiek. Missie geslaagd!
Bovendien konden de leerlingen achteraf door het bespreken en vergelijken van deze tulbanden veel leren van elkaar.

Ook het werken met klei mocht niet ontbreken in ons aanbod. Koningen, ridders, paarden,...  deze personages verwijzen allemaal naar een schaakbord. Iedereen kreeg een bepaalde rol toebedeeld én de opdracht om een eigen schaakstuk te boetseren.
In het tweede deel werden deze schaakstukken beschilderd in zwart en wit.
De leerlingen hebben allemaal samen ook een groot schaakbord geweven van papier, en dit alles gaan we later presenteren op onze eindejaarstentoonstelling. Het leuke is natuurlijk dat je het spel ook echt kunt spelen!

Om de les voor de paasvakantie in te leiden zijn we all the way gegaan, en hebben we ons laten inspireren door het sprookje van 'Hans en Grietje'. De leerlingen mochten in kleine groepjes hun eigen snoephuisje bouwen met isimo. Het was vooral een les in samenwerken met elkaar. Wie doet wat? Hoe worden de taken verdeeld, enz...? Vervolgens werden de huisjes voorgesteld en, uiteraard, opgegeten!
Onze leerlingen hebben ook mooie glasramen gemaakt van zwart papier en crêpepapier. Er komt nog een vervolg op deze opdracht én een meterslange vlecht tot op de grond.

En nu op naar de laatste rechte lijn!

thema les 8: tekenopdracht éénpuntsperspectief - 'aquariums' (9+) en 'wolkenkrabbers' (6+)

thema les 8: tekenopdracht éénpuntsperspectief - 'aquariums' (9+) en 'wolkenkrabbers' (6+)

thema les 8: tekenopdracht éénpuntsperspectief - 'aquariums' (9+), studieblad


thema les 8: tekenopdracht éénpuntsperspectief - 'wolkenkrabbers' (6+)

juf. nele geeft een attitudelesje: 'Hoe knip ik een afbeelding uit?'

thema les 9: tekenopdracht met pen - fabeldieren verzinnen

thema les 9: tekenopdracht met pen - fabeldieren verzinnen

thema les 11: tekenopdracht thema 'Carnaval': tulbanden (naar het sprookje van 'Aladdin'), fotoshoot

thema les 11: tekenopdracht thema 'Carnaval': tulbanden (naar het sprookje van 'Aladdin'), fotoshoot

thema les 11: tekenopdracht thema 'Carnaval': tulbanden (naar het sprookje van 'Aladdin'), fotoshoot

thema les 11: tekenopdracht thema 'Carnaval': tulbanden (naar het sprookje van 'Aladdin'), fotoshoot

thema 'Carnaval': winnaars tulbandenwedstrijd (naar het sprookje van 'Aladdin'): Aline (tweede plaats), Paulien (eerste plaats), Sebbe (derde plaats)


thema les 12/les 13: ruimtelijk werk - 'klei: schaakstukken boetseren via de cilinder spiraaltechniek (6+) en gestileerde omtrekvorm (9+)'

thema les 12/les 13: ruimtelijk werk - 'klei: schaakstukken boetseren via de cilinder spiraaltechniek (6+) en gestileerde omtrekvorm (9+)'

thema les 12/les 13: ruimtelijk werk - 'klei: schaakstukken boetseren via de cilinder spiraaltechniek (6+) en gestileerde omtrekvorm (9+)', resultaat (onbeschilderd)

thema les 12/les 13: schaakbord weven van papier om schaakstukken van klei op te zetten

thema les 14: ruimtelijk werk - isimo en snoep: 'Snoephuisjes bouwen in kleine groepjes (naar het sprookje van 'Hans en Grietje')'

thema les 14: ruimtelijk werk - isimo en snoep: 'Snoephuisjes bouwen in kleine groepjes (naar het sprookje van 'Hans en Grietje')'

thema les 14: ruimtelijk werk - isimo en snoep: 'Snoephuisjes bouwen in kleine groepjes (naar het sprookje van 'Hans en Grietje')', eindresultaat (om op te eten ;))

Geen opmerkingen: