"Ik wil beelden maken die nog niet gezien zijn, en volstrekt mijn eigen stempel drukken als graficus en illustrator."

dinsdag 23 juni 2015

Van vriendschap naar contrasten

Ook dit jaar volgt weer een tof en uitgebreid fotoverslag van de jaarlijkse eindejaarstentoonstelling/proclamatie, met werk van de 34 leerlingen van onze tekenschool Vorselaar.
Van elke leerling waren er uiteraard werkjes te zien, en die werden gerealiseerd gedurende 19 lessen van telkens 2 lesuren. Het hoogtepunt was uiteraard de uitreiking van de diploma's. Dit jaar heb ikzelf het diploma geïllustreerd.

Wij hebben een jaar lang gewerkt rond het overkoepelende thema 'Vriendschap'. Natuurlijk was er ook aandacht voor de klassieke thema's en feesten zoals Kerstmis en Carnaval.
Wij volgen ook de actualiteit op de voet. Zo zijn wij een bezoek gaan brengen aan de tentoonstelling 'Vorsselaer in den Grooten Oorlog', naar aanleiding van 100 jaar Wereldoorlog 1.
Daarnaast zijn we een bezoek gaan brengen aan de WAK-tentoonstelling en hebben wij een spannende buitentekenles georganiseerd.

Dit jaar waren er maar liefst vier juffen actief in onze tekenschool. Juffrouw Tineke Van Hemeldonck is mijzelf enkele lessen komen vervangen gedurende mijn verblijf in het verre Zuid-Afrika.
Verder hebben wij op het einde van het schooljaar helaas afscheid moeten nemen van juffrouw Melissa Geerts. Na een succesvolle samenwerking van bijna drie jaar heeft zij besloten om er een punt achter te zetten. In haar plaats komt juffrouw Naomi Mertens. Zij heeft al enkele proeflessen meegedraaid en is helemaal klaar om er in te vliegen en een onwaarschijnlijk tof jaarplan mee op tafel te gooien.
Zoals u ziet was het een chaotisch jaar met veel wissels, maar dit heeft zeker en vast bijgedragen aan de diversiteit van de opdrachten.
Nu is de tijd weer aangebroken om de potloden weer even op te bergen, en de reiskoffer al dan niet boven te halen.

De toekomst van de tekenschool lijkt alvast verzekerd, want wij waren ook terug te vinden op de jaarmarkt en onze nieuwe klanten voor de komende proefles in september zijn alvast een feit!
Wij hebben gemerkt dat ons varken weer stevig gespijsd is, en danken de Cultuurraad, alle leerlingen, ouders en sympathisanten voor de steun en het vertrouwen in onze werking.
Speciale dank gaat uit naar de leerlingen die al jaar na jaar trouw naar de lessen komen. Sommige leerlingen heb ik al hun hele lagere schoolcarrière mogen begeleiden, en daar ben ik heel dankbaar en trots om!

Wij hopen aldus onze leerlingen volgend schooljaar weer massaal te mogen verwelkomen. Samen zullen wij werken rond het jaarthema 'Contrasten'. Dat belooft! 

Bent u geïnteresseerd? Alle leerlingen van zes t.e.m. twaalf jaar zijn welkom in onze tekenschool. Hiervoor kan u best een kijkje nemen op onze Facebookpagina, alwaar u alle informatie vindt die u nodig hebt. Wees er snel bij, want uit ervaring blijkt dat de klasgroep snel volzet is! Misschien kan een blik op onderstaande foto's wel doorslaggevend zijn bij uw beslissing...

Aan al onze leerlingen een prettige vakantie gewenst van juf. nele!

https://nl-nl.facebook.com/TekenschoolVorselaar


Afrikaanse maskers krassen  uit zwart papier

tafel met kleiwerkjes: thema 'Indische olifanten', feestelijks stoet

schetsboekjes naar aanleiding van bezoek tentoonstelling: 'Vorsselaer in den Grooten Oorlog'
elke olifant heeft ook een papieren dekentje/tapijt

deze olifanten zoeken verkoeling bij het water...


enkele toeschouwers juichen toe langs de zijlijn

tekenopdracht: ruimtelijke objecten (9+)

kleuropdracht pastelkrijt: de vier seizoenen

opdracht: thema 'vakantie' - reiskoffer tekenen

tekenopdracht: stap voor stap tekenen, ruimtetuigen en raketten (9+)

tekenopdracht: ruimtetuigen en raketten (6+)

tekenopdracht: teken jezelf als je idool (9+), aan de hand van een foto

even de fotoalbums doorbladeren...


onze tekentafel was dit jaar een beetje te klein voor al dat tekengeweld, maar kleurplaten en papier waren er voldoende


het hoogtepunt: de diploma-uitreiking, onder toezicht van de schepenen van Cultuur en Onderwijs

proficiat allemaal......ook juf. Tineke kreeg een diploma als stand-in

nakaarten...
...en goed kijken en raden, want welke juf is nu wie op het diploma?


trots!

van links naar rechts: ikzelf, juf. Naomi, juf. Tineke

een leuke klasfoto :)

Geen opmerkingen: