"Ik wil beelden maken die nog niet gezien zijn, en volstrekt mijn eigen stempel drukken als graficus en illustrator."

maandag 11 juni 2012

Animaties à volonté

Het einde van het schooljaar zit er weer bijna op, en dat geldt ook voor de leerlingen van het Deeltijds Kunstonderwijs. Dit betekent dat er op mijn blog weldra nog een uitgebreid fotoverslag verschijnt over wat de leerlingen van het tekenschooltje van Vorselaar -waar ik lesgeef- dit jaar zoal gepresteerd hebben.
In afwachting daarvan toon ik als 'primeur' een korte animatie van één van hen. Ik en mijn collega Melissa trakteerden onze leerlingen namelijk met vier diverse workshops op maat, en dit gedurende twee lesuren.

De workshop 'animatie' die ik begeleidde, is gebaseerd op mijn laatste stage bij de lerarenopleiding. Voor de Hogere Graad volbracht ik in mei 2010 een deel van mijn stage bij de bachelors Kleuteronderwijs in Antwerpen. Ik mocht er het vak 'beeld' doceren.
Dit was voor mij ongetwijfeld één van de leukste, interessantste en meest geslaagde stages die ik heb mogen ervaren gedurende deze opleiding. Ik kreeg een mooie onderscheiding voor mijn stage Hogere Graad, en het was dan ook heel fijn mijn lerarenopleiding op deze manier te kunnen afsluiten. 

Het project dat ik mee mocht begeleiden was 'INGEBEELD'. Samen met de studenten een reeks animatiefilmpjes maken rond dit opgelegde thema. Dit verliep in verschillende fasen. Het aspect 'beeld' was slechts een klein gegeven binnen een grote opdracht die meerdere onderdelen omvatte.
Ik mocht één les komen observeren, één les participeren en één les zelfstandig uitwerken (mits wat extra begeleidende hulp van een docente voor het technische aspect van de opdracht).

Ik vond het gegeven van deze stage leuk om toe te passen tijdens mijn eigen lessen. Hoe gaan kinderen met deze vorm van beeldtaal om?
Omdat er nog drie andere workshops waren die mijn collega en ik samen moesten begeleiden, en omwille van de technische beperkingen (= wegens gebrek aan statieven, gebruik van een prehistorisch fototoestel,...) konden er maximum vier leerlingen deze workshop doen. Dit resulteerde in twee animaties.

Ik heb er -en dit omwille van organisatorische redenen- heel bewust voor gekozen om de technische kant (= vanaf de fase van het invoeren van de foto's op de computer) voor mijn leerlingen achterwege te laten.
In het begin van de les hebben ze de animaties van mijn stage bekeken. Deze hebben we kort besproken. Dit om aan te tonen dat er ontelbare mogelijkheden, manieren en technieken bestaan om een animatie te creëren.
Ik vond het vooral belangrijk dat ze kennis gemaakt hebben met een term als 'storyboard'. Wat is dat precies en hoe komt zoiets tot stand? Dát hebben ze onderzocht en uitgeprobeerd.
De animaties zijn allemaal gemaakt met het programma Windows Movie Maker. De meeste zijn voorzien van muziek en/of geluiden.

'De appelboom', door Anne Vangeneugden (= leerling tekenschool Vorselaar)

'Sunny Afternoonfeelin'', door studenten PBKO, zelfstandig georganiseerde opdracht stage

'Wind', door studenten PBKO, zelfstandig georganiseerde opdracht stage


mezelf in actie: feedback en tips geven tijdens the making of van het filmpje 'Wind'

'Kippie de kip', participatiestage

'Het bijtje', participatiestage

'Raf de giraf en Nellie het schaap', observatiestage bij een medestudente

'Pingu op stap naar Afrika', observatiestage bij een medestudente

Geen opmerkingen: